IMPROVE-studie

  • carrousel01
  • carrousel02
  • carrousel03
  • carrousel04
  • carrousel05
  • carrousel06
  • carrousel07
  • carrousel08
  • carrousel09

IMPROVE-studie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

OVER DE IMPROVE-STUDIE

De IMPROVE-studie is in maart 2015 begonnen. Dit onderzoek is alleen voor een deel van de vrouwen die in 2015 worden uitgenodigd voor het reguliere bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Wie komt er in aanmerking van deelname aan de IMPROVE-studie?

De IMPROVE-studie is bedoeld voor een deel van de vrouwen uit de geboortejaren 1955, 1956, 1960, 1961, 1965, 1966, 1970, 1971, 1975, 1976, 1980, 1981, 1985 en 1986 uit de regio’s Midden-West, Zuid-West en Oost.

Als een vrouw hieraan voldoet, heeft zij misschien een uitnodigingsfolder voor deelname aan de IMPROVE-studie ontvangen, tezamen met haar uitnodiging voor het reguliere bevolkingsonderzoek.

De IMPROVE-studie betreft een informed consent onderzoek met een 'randomized paired screen-positive design’

Vrouwen kunnen deelnemen aan de IMPROVE-studie nadat zij het toestemmingsformulier hebben ondertekend en verzonden. Dan volgt randomisatie (loting) voor een ZAS of een uitstrijkje voor hrHPV bij de huisarts.

Postzakken Vrouwen die door loting zijn geselecteerd voor een ZAS kunnen zelf materiaal afnemen en terugsturen naar het onderzoekslab. Hiervoor krijgen zij materiaal thuisgestuurd. Hierbij geld ook dat, wanneer hrHPV afwezig is, de vrouw een hrHPV uitslag (‘HPV afwezig’) ontvangt met het reguliere advies om na vijf jaar opnieuw deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Wanneer hrHPV aanwezig is, krijgt de vrouw het advies om een uitstrijkje te laten verrichten voor cytologie triage. Materiaal voor dit uitstrijkje wordt daarbij aangeleverd. Vrouwen moeten dit meenemen naar de huisarts(enpraktijk) om een uitstrijkje te laten maken en het materiaal in te zenden met de bijgevoegde retourenvelop.

Vrouwen die door loting zijn geselecteerd voor een hrHPV uitstrijkje krijgen materiaal voor dit uitstrijkje vooraf thuisgestuurd. Hiermee moet de vrouw naar de huisarts(enpraktijk) gaan om een uitstrijkje te laten maken en het materiaal in te zenden met de bijgevoegde retourenvelop.
Wanneer hrHPV afwezig is, ontvangt de vrouw een hrHPV uitslag (‘HPV afwezig’) met het reguliere advies om na vijf jaar opnieuw deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Wanneer hrHPV aanwezig is, verricht het onderzoekslab direct cytologie en op grond daarvan volgt er advies. Bij afwijkende cytologie (≥BMD) adviseren wij de vrouw door te verwijzen voor colposcopie. Bij normale cytologie (Pap 1) zullen wij de vrouw na 6 maanden oproep voor een vervolguitstrijkje.

Bijzonder aan de IMPROVE-studie is dat vrouwen bij wie hrHPV op het uitstrijkje aanwezig is, alsnog wordt gevraagd om een zelfafnameset (ZAS) af te nemen en te retourneren naar het onderzoekslab. Op die manier is bij deze vrouwen zowel materiaal afgenomen via een uitstrijkje als via een ZAS, en kunnen deze twee verschillende methoden goed vergeleken worden (het vervolgadvies blijft alleen gebaseerd op reflex cytologie).

De IMPROVE-studie is wetenschappelijk onderzoek

Dit betreft een onderzoek met goedkeuring van de minister. Dit is gebeurt op basis van een positief advies van de gezondheidsraad. U kunt de adviezen van de gezondheidsraad zelf nalezen op de website van de gezondheidsraad (www.gr.nl). Er zijn al drie eerdere onderzoeken naar de zelfafnameset (ZAS) geweest bij non-responders van het bevolkingsonderzoek. Daaruit bleek dat het aanbieden van ZAS goed werkt bij non-responders van het bevolkingsonderzoek. Dit was in vergelijking met klassiek cytologisch onderzoek. Het is daarmee niet bewezen dat een ZAS een uitstrijkje voor hrHPV bij de huisarts kan vervangen bij reguliere responders in het BVO. Mede daarom wordt deze thuistest alleen aan geselecteerde vrouwen aangeboden. Er is geen toestemming van de minister om deze test aan anderen ter beschikking te stellen.

Rol van de huisarts in de IMPROVE-studie

Het kan zijn dat een vrouw die deelneemt aan de IMPROVE-studie bij de huisarts komt om een uitstrijkje te laten maken. De vrouw zal in dat geval zelf een envelop met materiaal (informatie, labformulier, potje en borsteltje) voor het uitstrijkje meenemen. Wij verzoeken de huisarts een normaal uitstrijkje bij de vrouw af te nemen, met het meegeleverde materiaal. Tevens verzoeken wij de huisarts het labformulier te voorzien van uw AGB code t.b.v. de eenmalige facturatie (eind van het jaar), conform tarief BVO. U kunt het afgenomen materiaal kosteloos naar het onderzoekslab opsturen in de bijgeleverde retourenvelop.

Wetenschappelijke doel van de IMPROVE-studie

De IMPROVE-studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de klinische gevoeligheid van een hrHPV-test op via een zelfafnameset (ZAS) verkregen materiaal ten opzichte van een hrHPV-test op een bij de huisarts afgenomen uitstrijkje. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de hrHPV-test op via een ZAS verkregen materiaal niet onderdoet voor een hrHPV-test op via een uitstrijkje verkregen materiaal in deelneemsters van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit is nodig omdat niet valt te voorspellen hoe vaak een ZAS gebruikt gaat worden in het nieuwe BVO dat in 2017 ingevoerd zal worden.

Uitvoering van de IMPROVE-studie en vragen daarover

De IMPROVE-studie betreft een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Pathologie van het VUmc en het Erasmus MC en de afdeling Gynaecologie van het Radboud UMC. Alle huisartsenpraktijken en gynaecologie maatschappen zullen worden ingelicht.

Voor informatie is een speciale website geopend: www.hpvzelfafname.nl. Ook is er een telefoonlijn geopend voor logistieke en medische vragen betreffende dit onderzoek: 020 – 444 57 00. Deze lijn is op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u bereikbaar. U kunt ook mailen naar info@hpvzelfafname.nl.